Нашата мисия е да ви предоставим сигурност и качество, които да отговарят на вашите стандарти.

Фрайър предоставя счетоводни и консултантски услуги на български и международни компании от различни индустрии като информационни технологии, логистика и транспорт, производство, професионални услуги, хотелиерство и туризъм, и други.

През годините на съвместна работа с нашите партньори сме диверсифицирали предлаганите от нас услуги, за да предоставим комплексно обслужване и да покрием вашите нужди.

Основните направления, в които можем да ви помогнем са:

 • Счетоводни услуги
 • Обработка на заплати
 • Изготвяне на финансови и мениджърски отчети
 • Интегриране на информационни системи
 • Структуриране и оптимизация на бизнес процеси

Предимства на изнесеното счетоводство

Все повече мениджъри се убеждават в предимствата на използването на външна фирма за счетоводните нужди на бизнеса. Изнесеното счетоводство ви помага да намалите разходите за подръжка на счетоводен отдел и да спестите време и ресурси.

Вие имате възможността да се фокусирате върху основната дейност на дружеството, а ние се грижим за отчетната дейност. Ангажирането на експертна фирма ви дава по-бърза реакция при променящи се бизнес условия, достъп до актуална информация за законодателни промени.

Използването на специализирано счетоводно предприятие гарантира отчетна и финансова дисциплина за бизнеса ви.

Счетоводни услуги

Ние от Фрайър ЕООД сме готови да ви предложим широк набор от счетоводни и административни услуги, по-основните от които можете да видите тук:

 • Организиране и структуриране на счетоводна отчетност, изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната дейност
 • Текуща обработка на първични счетоводни документи и стопански операции съгласно българското законодателство
 • Изготвяне на данъчни декларации и представителство пред данъчна администрация
 • Изготвяне на счетоводни отчети съгласно българското счетоводно законодателство и националните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на финансови отчети съгласно Международните Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО)
 • Изготвяне на статистически отчети за НСИ
 • Подготовка на информационни пакети за външен финансов одит съгласно Международните Одиторски Стандарти (МОС)
 • Изготвяне на месечни справки-декларации по ЗДДС и подаването им в НАП
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации и подаване в съответните институции
 • Изготвяне и управление на амортизационни планове и складово стопанство
 • Възрастов анализ на вземания и задължения на фирмата
 • Междинни отчети и периодични справки
 • Бързи и моментно необходими финансови доклади за ръководството
 • Имуществено планиране
 • Заплати и осигуровки на служителите
 • Лично финансово планиране

Обработка на работни заплати и граждански договори

Ние ще съставим вашите трудови и граждански договори и ще ги регистрираме в НАП. Също така ще изготвим и месечни ведомости за заплати и свързаните с тях декларации. Нашият екип ще оформи платежни документи за социално и здраво осигуряване, данъци върху доходите.

Също така ще ви помогнем с:

 • Подаване на информация в НАП за внесени социални осигуровки (Декларации №1 и №6)
 • Оформяне на трудови кинжки, трудов и осигурителен стаж
 • Издаване на служебни бележки за доход и предоставяне на инфорамция за доход при банкови заеми на служители
 • Изготвяне на неоходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
 • Обработка и представяне в НОИ на болнични листове
 • Годишно преизчисляване на доходите по трудови правоотношения, както и тези от други работодатели
 • Заверки на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица
 • Калкулация на начисление за неизползвани отпуски

Стартирате нов бизнес?

Ние можем да ви помогнем при стартирането на нов бизнес.

Нашият екип ще изготви всички необходими документи, за да спестите време и излишни разходи.

Нашите експерти ще ви консултират относно развитието на бизнеса и ще помогнат за изготвянето на бизнес план и бюджети.

Консултантски услуги

Ние от Фрайър можем да ви консултираме по различни счетоводни, управленски и данъчни казуси. Можем да помогнем с изготвянето на бюджети, бизнес планове, стратегии за развитие, данъчно планиране, структуриране и оптимизация на бизнес процеси, и други.

Имаме опит с управлението на проекти по интеграция на различни информационни системи, ERP системи и счетоводен софтуеър. Също така, можем да ви съдействаме при имплементирането на Business Intelligence решение и да изготвим необходимите ви репорти.

Запитване за услуги

За повече информация или за изготвяне на индивидуална оферта, можете да се свържете с нас